Genesis group

Genesis Consulting Group
Promoting organizational strategy-
synchronizing human potential management.

Genesis Consulting is a part of Genesis Group

ג’נסיס ישראל

ג’נסיס ישראל

ג’נסיס – קבוצת יועצים לניהול


GENESIS Consulting Group

 

מהי ג’נסיס?

“ג’נסיס קבוצת יועצים לניהול” (לשעבר קבוצת “אדם” והבעלים של מכון “אדם מילא”) הינה קבוצת יעוץ בינלאומית העוסקת ומתמחה במתן פתרונות הנוגעים לפן האנושי של הניהול. ג’נסיס פועלת בעיקר באירופה כמו גם בישראל.

ג’נסיס הינה פורצת דרך בדרכי חשיבה ופיתוח כלים ניהוליים ואיבחוניים שהוצגו בכנסים בינלאומיים וזכו להערכה רבה.

ג’נסיס פועלת בקרב לקוחותיה במתן פתרונות לנושאים אסטרטגיים, ארגוניים ותהליכיים. ג’נסיס עושה זאת בדרך תכליתית, מהירה

 

וממוקדת. ג’נסיס מיישמת טכניקות מתקדמות המאפשרות ניתוח תהליכים ומגמות בתוך ארגונים, הגדרת התהליכים הבעייתיים והצעת הדרכים הטובות ביותר להתמודדות עימם.

 

ג’נסיס מעסיקה את מיטב היועצים בארץ ובעולם, כולם בעלי משקל מקצועי רב וקריירה המשלבת זה בצד זה תפקידים ניהוליים ומקצועיים בכירים וקריירת יעוץ מגוונת.

ג’נסיס פועלת בארצות אלה